Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 507861
Title Door studenten: Kansen voor functionele biodiversiteit in graslanden van melkveebedrijven
Author(s) Balvert, Willemien; Barto, Mirjam; Bergman, Denise; Huijser, Jet; Smorenburg, Floor; Putten, W.H. van der
Source De Levende Natuur 117 (2016)5. - ISSN 0024-1520 - p. 194 - 195.
Department(s) Laboratory of Nematology
PE&RC
EPS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
About Wereldwijde afname van biodiversiteit wordt ten dele veroorzaakt door de intensivering van het gebruik van landbouwgebieden. Onder andere door de sterke bemesting van grasland is er nagenoeg een monocultuur van Engels raaigras (Lolium perenne) ontstaan en is de biodiversiteit op deze graslanden laag (fig. 1a). Door de steeds groter wordende noodzaak om biodiversiteitsverlies tegen te gaan wordt vaker gekeken naar de functie die het verhogen van biodiversiteit kan hebben voor de landbouwer. In de huidige literatuurstudie is gekeken naar de functionaliteit van het vergroten van de biodiversiteit in graslanden van gangbare melkveebedrijven in Nederland, met als doel na te gaan wat het vergroten van biodiversiteit kan opleveren voor de melkveehouder. In de akkerbouw worden hiervoor al initiatieven genomen, welke ook toepasbaar zouden kunnen zijn in graslanden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.