Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508076
Title Verwerking van mestoverschot: overleven de ziekteverwekkers?
Author(s) Hoeksma, P.; Rutjes, S.; Aarnink, A.J.A.; Blaak, Hetty; Buisonjé, F.E. de
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 49 (2016)5. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
Department(s) LR - Veehouderij en omgeving
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Keyword(s) mestverwerking - mestoverschotten - dierlijke meststoffen - lozing - waterverontreiniging - pathogenen - manure treatment - manure surpluses - animal manures - disposal - water pollution - pathogens
Categories Manure treatment
Abstract Dierlijke mest bevat ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Worden deze gedood bij de verschillende mestverwerkingsmethodes? Die vraag wordt belangrijker nu een deel van de mestoverschotten verwerkt moet worden, waarmee en mesttransport en mestverwerkingsactiviteiten toenemen. Wageningen UR en het RIVM deden een verkennend onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.