Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508244
Title Herkomstverschillen en houdbaarheid bij sering
Author(s) Stapel, L.H.M.; Hoog, J. de; Sytsema - Kalkman, T.C.
Source Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 108) - 18 p.
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) sierplanten - houdbaarheid (kwaliteit) - onderzoek - rapporten - syringa - ornamental plants - keeping quality - research - reports
Categories Ornamental Plants
Abstract Bekend is dat diverse factoren van invloed kunnen zijn op de houdbaarheid van seringen. Deze factoren zijn het seizoen, de voorbehandeling, de waterhoogte in de vaas, de temperatuur van het vaaswater en de dikte van de tak. Het gebruik van heesterchrysal verlengt het leven op de vaas aanzienlijk. Ondanks eventuele voorbehandeling melden de kwekers dat de houdbaarheid kan variëren tussen kwekers. Een belangrijke factor lijkt de periode van het jaar. Een trek aan het einde van de winter geeft een kortere houdbaarheid. Daarnaast zijn er verschillen in houdbaarheid per kweker aanwezig. Volgens de kwekers zou dit verschillende oorzaken kunnen hebben, zoals leeftijd van de struik, dikte en lengte van de tak, teeltmethode, wijze van bewaren en opslag, de trek zelf en de snelheid waarmee de takken na de oogst op water worden gezet. In dit onderzoek is gekeken of de herkomsteffecten groter zijn dan bepaalde behandelingseffecten. Pas als dit duidelijk is kan verder onderzoek naar herkomsteffecten in gang worden gezet. Het onderzoek is uitgevoerd met Syringa vulgaris 'Mme. Florent Stepman'. Uit het onderzoek is gebleken dat heesterchrysal, in de volle concentratie, toegepast zowel als voorbehandelingsmiddel als vaasmiddel van belang is voor het goed openkomen en een lange bloeiduur van de seringentakken. HQS is een goed voorbehandelingsmiddel en is als bestanddeel aanwezig in heesterchrysal (mondelinge mededeling Dr. Ir. J. Janssen, Pokon Chrysal). Zuivere HQS heeft als voorbehandeling geen toelating in Nederland. Herkomstverschillen waren alleen in de tweede proef aanwezig. Ten opzichte van de effecten van de voorbehandeling zijn de herkomstverschillen klein. Dikkere takken resulteerden in een betere houdbaarheid. Vervolgonderzoek naar herkomstverschillen lijkt voor de toekomst niet zinvol. De waterhoogte is alleen van belang als géén chrysal wordt meegegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.