Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508252
Title Referentietoets poinsettia : ontwikkeling en beschrijving van het protocol
Author(s) Gelder, A. de; Wurff, A.A.M. van der
Source Aalsmeer : PBG-Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 121) - 21
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) sierplanten - euphorbiaceae - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - basisproducten - vergelijkend warenonderzoek - ornamental plants - varieties - races - commodities - comparative testing
Categories Ornamental Plants
Abstract De sortimentsontwikkeling bij Poinsettia gaat niet snel, maar wel gestaag door. Telers en veredelaars werken bij de beoordeling van nieuwe cultivars samen in sortimentsopplantingen. De informatie hieruit kunnen zij benutten bij de samenstelling van hun sortiment. Voor de afzet heeft dit echter geen verdere consequenties. Het kwaliteitsbeleid is een zaak van individuele verantwoordelijkheid. Om het kwaliteitsbeleid te bevorderen is de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN) in 1992 begonnen met een project Referentietoets®, waarin zij streven naar verbetering van de cultivar-gebonden inwendige kwaliteit. In de afzet moet op basis daarvan onderscheid gemaakt worden tussen de cultivars. Voor het project Referentietoets® wordt per product een methode ontwikkeld om cultivars te kunnen toetsen. Voor het opstellen van zo'n methode stelt de VBN een invoeringscommissie in bestaande uit vertegenwoordigers van veredeling, teelt, veilingen en handel. De invoeringscommissie geeft aan welke kenmerken zij van belang acht voor een toetsmethode op inwendige kwaliteit. Aan het PBG is gevraagd om op basis hiervan voor Poinsettia een methode te ontwikkelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.