Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508254
Title Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen : [eindrapport]
Author(s) Berg, G.A. van den; Ruiter, H.W. de
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 146) - 32 p.
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1998
Keyword(s) kassen - klimaat - methodologie - meting - nauwkeurigheid - glastuinbouw - greenhouses - climate - methodology - measurement - accuracy - greenhouse horticulture
Categories Greenhouse Technology / Horticulture
Abstract In het project 'Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen' zijn eisen opgesteld waaraan meetsystemen voor de kasklimaatregeling in praktijkkassen, zowel uit technisch als uit teelttechnisch oogpunt, zouden moeten voldoen. Op basis van de geformuleerde eisen, is vervolgens een protocol met normen opgesteld voor de nauwkeurigheid van het totale meetsysteem (sensor, bekabeling, computer) en de positie van de meetsensor. Er zijn normen opgesteld voor de volgende metingen in de kas: - luchttemperatuur; - luchtvochtigheid; - koolzuurgehalte (C02) en - buistemperatuur. Ook is een procedure opgesteld waarin beschreven staat, hoe controlemetingen dienen te worden uitgevoerd. Fabrikanten van klimaatcomputers, installateurs, gebruikers en controlerende instanties zijn hierdoor in staat te controleren of aan de in het protocol gestelde normen wordt voldaan. De normen en de controleprocedures, getest op een achttal praktijkbedrijven met in totaal vier verschillende klimaatcomputers, bleken goed realiseerbaar. Het protocol met normen is gepubliceerd als PBG-rapport 101, "Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in kassen", met als ondertitel: 'Protocol met normen voor meetsystemen en procedure voor controlemeting'.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.