Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 508256
Title Geintegreerde kwaliteitszorg in de glastuinbouw
Author(s) Maas, A.A. van der; Houwen, M.S.Y. van der; Uffelen, R.L.M. van
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 23) - 45 p.
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1995
Keyword(s) kwaliteitscontroles - statistiek - glastuinbouw - quality controls - statistics - greenhouse horticulture
Categories Quality Management
Abstract Het uitgevoerde project heeft zich gericht op de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen voor een teeltbedrijf en op de structuur van integrale ketenzorg. Door het werken met een kwaliteitszorgsysteem op een teeltbedrijf wordt de interne organisatie verbeterd. Hierdoor is het mogelijk om flexibeler in te spelen op ontwikkelingen binnnen het bedrijf en op ontwikkelingen in de markt en de maatschappij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.