Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508258
Title Effect temperatuurstrategieen op strekkingsgroei van pot- en perkplanten
Author(s) Vogelezang, J.; Stapel - Cuijpers, L.; Mourik, N. van
Source Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 17) - 34
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) celgroei - klimaat - kassen - nederland - sierplanten - glastuinbouw - cell growth - climate - greenhouses - netherlands - ornamental plants - greenhouse horticulture
Categories Ornamental Plants / Plant Development
Abstract In dit onderzoek is getracht méér duidelijkheid te krijgen over de fysiologische achtergronden van DIF en kouval als alternatieve groeiregulator. Eerder onderzoek naar het meest effectieve tijdstip van kouval heeft laten zien dat het effect van een (kortdurende) temperatuurverlaging varieert in een etmaal, waarbij een samenhang aanwezig lijkt te zijn met zonsondergang. Een mogelijke relatie met de (gehanteerde) belichtingsstrategie is onderzocht in twee experimenten in het seizoen 1993-1994. Voorts is in 1994-1995 in meer detail onderzoek verricht naar het wel of niet aanwezig zijn van een ritme in strekkingsgroei, met daaraan gekoppeld eventuele sturingsmogelijkheden voor de praktijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.