Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508259
Title Plantkenmerken in relatie tot plantwaardering door consumenten en handel en in relatie tot de veilingprijs bij hortensia
Author(s) Benninga, J.
Source Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 78) - 49
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) tuinen - sierplanten - Hydrangeaceae - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - prijzen - prijsvorming - kosten - consumentengedrag - houding van consumenten - marketing - bedrijfsvoering - Nederland - rapporten - gardens - ornamental plants - varieties - races - prices - price formation - costs - consumer behaviour - consumer attitudes - management - Netherlands - reports
Categories Ornamental Plants / Consumer Behaviour
Abstract De teelt van hortensia heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, van 'ambachtelijke' teelt naar een veel grootschaliger teeltwijze. Daardoor is het aanbod sterk toegenomen. Prijsdaling was hiervan het gevolg. Thans heeft de situatie zich min of meer gestabiliseerd. Zowel de opbrengst- als de kostprijs per plant heeft een sterke relatie met het aantal koppen (bloemschermen) (Klapwijk 1996). Gezien de spreiding in prijs bij eenzelfde aantal koppen is het aannemelijk dat andere planteigenschappen ook een rol van betekenis spelen bij de verklaring van de verschillen in prijs (Klapwijk 1996). Met het kwantificeren van deze relatie kunnen de telers, als zij daar hun kosten tegenover zetten, bepalen hoe zij binnen hun mogelijkheden het meest optimaal kunnen telen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.