Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508276
Title EC in relatie tot het type substraat bij de bollenteelt van amaryllis in een gesloten systeem
Author(s) Bos, A.L. van den
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 55) - 30
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) amaryllis - amaryllis belladonna - groeimedia - zoutgehalte - voedingsstoffenopname (planten) - growing media - salinity - nutrient uptake
Categories Bulb and Tuber Flowers
Abstract De bollenteelt van amaryllis in Nederland vindt uitsluitend in grond plaats. De teelt van amaryllis voor snijbloemen vindt plaats in zowel substraat als in grond. In 1989 heeft de overheid een aantal milieudoelstellingen geformuleerd. Dit leidde tot de noodzaak om binnen afzienbare tijd te komen tot gesloten teeltsystemen. Daarom is onderzoek verricht naar de mogelijkheid om amaryllis in deze alternatieve systemen te telen. Inmiddels heeft de overheid haar doelstellingen bijgesteld. Bij de teelt in alternatieve systemen wordt onder andere gebruik gemaakt van diverse substraten. Het type substraat kan van invloed zijn op de opname van voedingselementen. Onderzoek naar de invloed van het type substraat op voedingseffecten bij diverse gewassen wordt momenteel uitgevoerd. Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de invloed van de voedingsconcentratie (ECniveaus) op groei en bolgewicht van amaryllis in een gesloten systeem met twee verschillende substraten. Het onderzoek gaf de mogelijkheid om de verdeling van de elementen in de diverse plantendelen te bestuderen. Daartoe werden verschillende plantendelen bemonsterd en de chemische samenstelling bepaald. Uit de gegevens kon de onttrekking aan voedingselementen, zowel per oppervlakte-eenheid als per liter opgenomen water worden berekend. Eerdere proeven werden uitgvoerd met chrysant, koolrabi, sla, freesia en aster (Van den Bos, 1994, 1995 en 1996).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.