Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508280
Title Temperatuuronderzoek stoksnijbonen
Author(s) Tanis, C.C.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 58) - 14
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) phaseolus vulgaris - teelt onder bescherming - temperatuur - protected cultivation - temperature
Categories Fruit Vegetables
Abstract Bij stoksnijbonen is temperatuuronderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de effecten van een hoge danwei lage etmaaltemperatuur op het productieverloop. In een vroege stookteelt zijn een hoge etmaaltemperatuur (dagtemperatuur 21°C en nachttemperatuur 19°C) en een lage etmaaltemperatuur (dagtemperatuur 19°C en nachttemperatuur 1 7CC) met elkaar vergeleken. De proef is uitgevoerd in een twee en vier rijenteelt op steenwol en met de rassen Festival (Rijk Zwaan) en Pursan (Nunhem). De temperaturen zijn vanaf drie weken na de start (januari 1996) ingezet en gehandhaafd tot het eind van de teelt (juni). Productie De invloed van de etmaaltemperatuur op de productie lag vooral in de groeisnelheid van het gewas en de afrijping van de bonen. Een lagere etmaaltemperatuur ging ten koste van de vroegheid en (groei)snelheid. Daardoor gaf een hogere etmaaltemperatuur een hogere totaalproductie. In dit onderzoek bleek dat het ras Festival een hogere temperatuur nodig had dan het ras Pursan. Dit blijkt uit de betere ontwikkeling, groei en kwaliteit. Er was geen duidelijke invloed van de temperatuur op het teeltsysteem. Kwaliteit In kwaliteit werden geen betrouwbare verschillen gevonden als gevolg van de temperatuurbehandelingen. Ook het teeltsysteem had geen invloed op de kwaliteit. Het ras Festival had een betrouwbaar hoger percentage goede bonen dan Pursan, met name bij een hogere temperatuur. De lengte van de bonen is grotendeels rasafhankelijk, maar ook de hogere temperatuur draagt bij aan een grotere lengte. Pursan gaf de langste bonen. De hoge temperatuur had een negatief effect op de gewasontwikkeling aan eind van de teelt. Bij de hoge etmaal temperaturen waren de gewassen sneller versleten. Met name het ras Pursan kwam hierbij groeikracht tekort. Vervolgonderzoek zal duidelijkheid moeten geven in sturen met de hoogte van de etmaal temperatuur in relatie met het productieverloop.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.