Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508285
Title Stress bij chrysant (Dendranthema) : onderzoek voorjaar 1996
Author(s) Maaswinkel, R.; Verkerke, W.; Kersten, M.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 97) - 18
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) sierplanten - stress - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - wortels - rapporten - chrysanthemum - fysische factoren - ornamental plants - plant physiology - plant development - roots - reports - physical factors
Categories Ornamental Plants
Abstract In de zomer van 1996 is onderzoek gedaan naar het optreden van stress bij chrysant. Gekeken is naar de invloed van het stikstofniveau in de grond, het temperatuurniveau tijdens de dagperiode en het tijdstip waarop wordt gestart met de generatieve periode. Er traden twee typen stress op: kortstondige- en echte (langdurige) stress. Kortstondige stress trad op na 10 - 14 dagen kortedagperiode. Bij dit type stress gaat tijdens de dagperiode gedurende één of twee dagen de top van de plant slap. Er was geen duidelijk verschil in percentage drogestof, plantkleur en ontwikkeling tussen de planten die kortstondige stress kregen en gezonde planten. Het aantal planten met kortstondige stress nam toe op de dagen met hoge instraling, naarmate er vroeger werd gestart met de kortedagperiode of als er een hoger temperatuurniveau werd aangehouden. Echte stress trad op in de tweede helft van de teelt ongeveer drie weken na de start van de kortedagperiode. Bij echte stress ging de top van de plant tijdens de dagperiode gedurende meerdere dagen slap. Bij echte stressplanten blijkt veel meer celwandmateriaal (AlS-gehalte) aangelegd te zijn dan bij gezonde planten. Het percentage drogestof is daarom bij echte stressplanten altijd hoger dan bij gezonde. Naarmate de planten vaker stress krijgen wordt de plantkleur donkerder en raken de planten achter in ontwikkeling. Bij de planten die echte stress kregen was vooraf geen kortstondige stress opgetreden. Er kon geen verband worden aangetoond tussen de hoogte van het stikstofniveau in de grond en het optreden van beide stresstypen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.