Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508287
Title Mineralenverbruik en -opname in de glastuinbouw
Author(s) Kipp, J.A.; Bos, A.L. van den
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 273) - 39
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) plantenvoeding - mineralenvoeding - voedingsstoffenopname (planten) - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffengehalte - kasgewassen - glastuinbouw - plant nutrition - mineral nutrition - nutrient uptake - nutrient balance - nutrient content - greenhouse crops - greenhouse horticulture
Categories Greenhouse Technology / Horticulture
Abstract In het convenant Glastuinbouw en Milieu is in 1997 afgesproken dat de reeds bestaande wet- en regelgeving t.a.v. milieubeheer in de glastuinbouw in één AMvB onder wordt gebracht. Onderdeel daarvan is de terugdringing van de emissie van nutriënten. ln het beoogde systeem wordt gewerkt met normcijfers voor de jaarlijkse aanvoer van stikstof (N) en fosfor (P) per gewas. Via de Directie Landbouw van het ministerie van LNV heeft het PBG van het projectbureau GLAMI opdracht gekregen om cijfers over mineralenopname en -verbruik te verzamelen. In dit rapport staan gegevens zoals die konden worden afgeleid uit een groot aantal bemestingsproeven, uitgevoerd op praktijkbedrijven en op het PBG in de afgelopen 15 jaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.