Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508300
Title Verspreiding van wortellesie-aaltjes en Verticillium dahliae bij chrysant in de vollegrond door hergebruik van drainwater : literatuurstudie
Author(s) Hazendonk, A.
Source Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 301) - 13
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) pratylenchus penetrans - verticillium dahliae - chrysanthemum - drainagewater - ziekteoverdracht - teelt onder bescherming - drainage water - disease transmission - protected cultivation
Categories Cut Flowers / Plant Parasitic Nematodes / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Chrysanten worden in Nederland vrijwel altijd in de vollegrond geteeld. Volgens het Lozingenbesluit Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren glastuinbouw (WVO) kan de waterkwaliteitsbeheerder grondtelers per 1 januari 1998 verplichten hun drainwater te recirculeren (Leunissen, 1996). Door drainwater te recirculeren kan lozing van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater of de riolering worden beperkt. Drainwater is vaak besmet met plantenparasitaire organismen. Dit kan na hergebruik tot problemen leiden. Om dit tegen te gaan, is ontsmetting van drainwater noodzakelijk. Over drainwaterontsmetting ten aanzien van schimmels en aaltjes is al voldoende bekend. Verhitting van drainwater tot 95°C gedurende 30 seconden, tot 90°C gedurende 2 minuten of tot 85°C gedurende 3 minuten bestrijdt aaltjes (waaronder wortellesie-aaltjes), schimmels (waaronder sporen van Verticillium dahliae) en virussen effectief; voor een selectieve ontsmetting tegen aaltjes en schimmels is verhitting van 2 minuten bij 60°C voldoende. Voor het ontsmetten tegen aaltjes kan ook UV-straling gebruikt worden. Voor het (selectief) ontsmetten op schimmels kunnen ook UV-straling, ozonisatie, waterstofperoxide, ultrafiltratie of langzame zandfiltratie gebruikt worden (Amsing en Runia, 2000; Runia e.a., 1988; Runia, 1995; Runia en Amsing, 1999, 2000). Bij chrysant wordt het opgevangen drainwater meestal niet ontsmet hergebruikt. In de teelt van chrysant kunnen grote problemen optreden door aantasting van het gewas door wortellesie-aaltjes Pratylenchus penetrans, of door slaapziekte Verticillium dahliae. In hoeverre wortellesie-aaltjes en Verticillium bij teelten in de vollegrond in het drainwater terecht komen, is niet bekend. In dit verslag staat beschreven wat er in de literatuur over de verspreiding van aaltjes en Verticillium in de vollegrond door hergebruik van drainwater bekend is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.