Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508301
Title Minimale transpiratie in relatie tot energieverbruik, productie en kwaliteit van glastuinbouwgewassen : eindrapportage van het onderzoek over de jaren 1993 - 1997
Author(s) Esmeijer, M.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 1308) - 52
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1998
Keyword(s) tomaten - komkommers - transpiratie - plant-water relaties - energiegebruik - energiebehoud - glastuinbouw - tomatoes - cucumbers - transpiration - plant water relations - energy consumption - energy conservation - greenhouse horticulture
Categories Energy / Horticulture
Abstract In vijf opeenvolgende jaren (1993 t/m 1997) is op het proefstation in Naaldwijk onderzocht of het in de praktijk wijdverbreide stimuleren van de verdamping altijd nodig is. Vaak wordt namelijk gedacht dat dit moet om de plant goed te laten groeien en produceren. Hiertoe wordt een minimumbuis of minimum raamstand ingesteld, waardoor wordt gestookt met open ramen. Dit kost op jaarbasis ongeveer 10 tot 15% van de totaal verstookte hoeveelheid gas. Het was niet duidelijk of dit nuttig bestede energie is, of dat de plant ook wel een periode weinig mag verdampen zonder dat de groei, productie en kwaliteit achteruit gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.