Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508311
Title Ontwikkelen en introduceren van een methodiek ter oplossing van klimaatverschillen in kassen
Author(s) Nijs, L.; Berg, G.A. van den
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 147) - 34
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1998
Keyword(s) kassen - klimaat - methodologie - meting - regulatie - glastuinbouw - greenhouses - climate - methodology - measurement - regulation - greenhouse horticulture
Categories Greenhouse Technology / Horticulture
Abstract Het project is uitgevoerd op elf praktijkbedrijven met als gewassen: aubergine (1), komkommer (1), paprika (3), roos (2) en typen tomaat (4, van diverse typen te weten; cherry-, tussentype- en vleestomaat). Op deze bedrijven zijn metingen verricht aan de luchttemperatuur, buistemperatuur, C02-verdeling en de gewasontwikkeling. Op een tomaten en een paprikabedrijf is tevens de productie gemeten om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van klimaatongelijkheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.