Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508314
Title Effecten schaalgrootte glastuinbouw en toekomstperspectieven voor kleine bedrijven : onderzoek ten behoeve van de herstructurering glastuinbouw
Author(s) Lans, C.J.M. van der; Nienhuis, J.K.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 320) - 77
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) kassen - teelt onder bescherming - agrarische economie - bedrijfsgrootte in de landbouw - kleine landbouwbedrijven - nederland - greenhouses - protected cultivation - agricultural economics - farm size - small farms - netherlands
Categories Greenhouse Technology / Horticulture
Abstract Naast de algemene trend van schaalvergroting, met name in de glasgroenteteelt, zijn er ook bedrijven die juist niet groter kunnen of willen worden. Vanuit de belangenbehartiging is de vraag ontstaan of er voor relatief kleine bedrijven toekomst mogelijk is zonder schaalvergroting. Het onderzoek kende de volgende doelstellingen: 1) Bepalen van de positie van relatief kleine glastuinbouwbedrijven en nagaan van de mogelijkheden om continuïteit te houden voor deze groep gedifferentieerde bedrijven; 2) Analyseren en vaststellen van de belangrijkste kenmerken van 'grote' bedrijven (> 2 ha) resp. 'kleine' bedrijven (<1 ha) van diverse bedrijfstypen binnen de glastuinbouw
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.