Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508317
Title Het oplossen van horizontale temperatuurverschillen op siergewassenbedrijven
Author(s) Esmeijer, M.; Tuin, R.; Meer, M. van der
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 262) - 42
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) teelt onder bescherming - kassen - temperatuur - bodemtemperatuur - watertemperatuur - luchttemperatuur - microklimaat - protected cultivation - greenhouses - temperature - soil temperature - water temperature - air temperature - microclimate
Categories Ornamental Plants
Abstract Het eerste doel van dit project was het verbreden van de toepasbaarheid van een meetprotocol voor horizontale klimaatverschillen zoals beschreven in de 'Handleiding voor het opsporen en oplossen van horizontale klimaatverschillen' (Nijs, 1997). Dit protocol was getest op een tiental buisrailbedrijven. Gezien het belang van een goed horizontaal klimaat voor een energie-efficiënte teelt was verbreding naar andere teeltsystemen gewenst. Het tweede doel was het uittesten van een speciaal ontwikkeld warmteafgifteprogramma. Het programma berekent de evenwichtstemperatuur van een stukje kas. Hiermee is het mogelijk om verschillen in ruimtetemperatuur, veroorzaakt door de verwarming op te sporen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.