Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508320
Title Gebruikswaarde - onderzoek Hippeastrum 1993 - 1996
Author(s) Ettema, J.; Doorduin, J.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 66) - 41
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) sierplanten - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - nederland - kwaliteit - ornamental plants - varieties - races - netherlands - quality
Categories Ornamental Plants
Abstract De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat wat de waarde van een nieuw cultivar bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van cultivars op hun eigenschappen. Deze eigenschappen bepalen gezamenlijk de waarde van een cultivar voor de teelt, afzet en consument. In het drie jaar durende onderzoek wordt de eerste twee jaar de bolgroei vanuit de vermeerdering via snijstukjes bepaald. Het derde jaar wordt de snijbloem produktie bepaald. In dit verslag wordt het onderzoek beschreven en de waarneming en resultaten weergegeven. In dit verslag wordt de nederlandse naam amaryllis voor Hippeastrum gebruikt Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van nieuwe amaryllis cultivars op geschiktheid voor bollen- en bloementeelt in vergelijking met het huidige sortiment.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.