Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508324
Title Bedrijfsvergelijkend onderzoek snijanthurium
Author(s) Benninga, J.; Nijssen, H.
Source Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 103) - 40
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) snijbloemen - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - nederland - anthurium - cut flowers - farm results - profitability - netherlands
Categories Cut Flowers
Abstract Zoals dat bij alle snijbloemen het geval is, zijn ook snij-Anthuriumbedrijven de verschillen in rentabiliteit groot. Dit blijkt uit de verschillen in opbrengst uit registratiegegevens uit het verleden. Indien de verschillen in bedrijfsresultaat groot zijn, mag verwacht worden dat de winst die met de verklaring van deze verschillen kan worden bereikt groter is, dan bij de situatie waarbij de verschillen in bedrijfsresultaten geringer zijn. Met dit gegeven hebben de onderzoekers in nauw overleg met de landelijke N.T.S.-commissie een (ambitieus) relatieschema opgesteld, dat als richtlijn voor een bedrijfsvergelijkend onderzoek kon dienen. Helaas was dit plan wat te ambitieus en moesten de plannen worden bijgesteld. Dit resulteerde in een onderzoeksopzet met een globaal karakter, wat inhield dat de gegevensverzameling met minimale arbeidsinzet is uitgevoerd. De consequentie hiervan is dat de resultaten niet meer dan tendensen zullen zijn. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: analyse van de verschillen in rentabiliteit, een analyse van economische kengetallen die leiden tot gewasvervanging en analyse van de verschillen in groei en ontwikkeling bij het belangrijkste ras 'Tropical'.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.