Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508333
Title Ontwikkeling en demonstratie van een geintegreerd bestrijdingssysteem voor de rode luis Myzus nicotianae
Author(s) Dijken, M.J. van
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 145) - 35
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1998
Keyword(s) capsicum annuum - myzus - geïntegreerde bestrijding - biologische bestrijding - aphidius colemani - glastuinbouw - integrated control - biological control - greenhouse horticulture
Categories Greenhouse Technology / Horticulture
Abstract De geïntegreerde plaagbestrijding van de paprikateelt onder glas, wordt sinds 1993 verstoord door de opkomst van de rode luis, Myzus nicotianae. Deze luis is namelijk resistent tegen het selectieve chemische correctiemiddel pirimicarb en een effectieve biologische bestrijding was onvoldoende ontwikkeld. Aphidius colemani is een effectieve natuurlijke vijand van Mysus sp. Voorstudies aan een open kweeksysteem voor het kweken en introduceren van deze sluipwesp in de kas, ter bestrijding van de rode luis, zijn veelbelovend. In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar de effectiviteit van dit systeem. Het blijkt dat het open kweeksysteem met A.colemani maar voor een deel van de teeltperiode de rode luis effectief kan bestrijden. Suggesties om de effectiviteit van dit systeem te verhogen, worden gegeven aan de hand van onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij het suboptimaal functioneren van dit systeem. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht of de galmug, Aphidoletes aphidimyza, in te zetten als biologische bestrijder van de rode luis. De conclusie van het onderzoek is dat het open kweeksysteem met A.colemani, de rode luis in het begin van het teeltseizoen goed onder controle kan houden, maar later, als de luizenpopulatie sterk gaat groeien en er hyperparasitoïden en/of galmuggen in het open kweeksysteem komen, voldoet de bestrijding niet meer. Het is zinvol om dan over te gaan op galmuggen ter bestrijding van de rode luis. Bestrijding met behulp van galmuggen zal echter altijd moeten worden aangevuld met andere natuurlijke vijanden om plaatselijk hoge dichtheden van de luizenpopulatie te voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.