Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508335
Title Inventarisatie vermeerderingsproblemen bij azalea
Author(s) Kromwijk, A.; Hoope, M. ten; Benninga, J.
Source Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 26) - 33
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) rhododendron obtusum - plantenvermeerdering - propagation
Categories Plant Propagation
Abstract Het bewortelingsresultaat van azaleastekken werd in twee praktijkproeven vooral beïnvloed door de bewortelingsomstandigheden. De teeltomstandigheden van de moerplanten van de stekken waren van minder belang. De registratie van de beworte'ingsomstandigheden gaf aan dat het bewortelingsresultaat vooral samenhing met het percentage perliet in de stekgrond, de bodemtemperatuur en het gebruik van Rizolex. Partijen stek beworteld in stekgrond met perliet gaven in beide proeven een betere beworteling dan partijen stek beworteld in stekgrond zonder perliet. Het effect van de bodemtemperatuur en het gebruik van Rizolex was in de twee proeven tegengesteld. Partijen stek beworteld bij een hogere bodemtemperatuur in stekgrond behandeld met Rizolex, gaven bij het najaarstek 1993 een slechtere beworteling en bij het voorjaarstek 1994 een betere beworteling. Omdat de samenhang met het gebruik van Rizolex tegelijk met de bodemtemperatuur optrad is niet duidelijk in hoeverre de bodemtemperatuur en Rizolex elk afzonderlijk effect hadden op de beworteling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.