Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508339
Title Water- en mineralenbalans bij anjer geteeld op een zandbed in recirculatie
Author(s) Moolenbroek, J. van
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 39) - 20
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) dianthus caryophyllus - anjers - voedingsoplossingen - voedingsstoffenbalans - carnations - nutrient solutions - nutrient balance
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Twee jaar onderzoek is verricht naar de water- en mineralenstromen op een bedrijf, waar anjers geteeld werden op zandbedden met hergebruik van drainwater. Dit bedrijf was 5962 m2 groot en bestond uit twee afdelingen. Geteeld werden de rassen Annelies (1994), Ilona (1994 en 1995) en Lekanita (1995). De metingen liepen van april 1994 tot en met december 1995. Waterstromen werden met watermeters gemeten. Het totale verbruik bestond uit de aanvoer van regenwater, leidingwater en een klein deel condenswater dat uit de verwarmingsketel werd opgevangen. Er is enkele keren gespuid. Van twee bedden in afdeling 2 werd met watermeters de aan- en afvoer gemeten om zo een controle in te bouwen voor de waterbalans over het hele bedrijf. Hierdoor werd ook een lekkage in de drainafvoerbuis ontdekt. De hoeveelheid aangevoerd water, gegeven water en drainwater bedroeg in 1994 respectievelijk 580, 710 en 176 l/m2; in 1995 respectievelijk 670, 852 en 229 l/m2. In 1994 werd 84 l/m2 drainwater geloosd (incl. 50 l/m2 lekkage); in 1995 was dit 37 l/m2. De verdamping (gift-drain) was in 1994 534 l/m2 en in 1995 623 l/m2. De aanvoerstromen mineralen zijn de meststoffen en mineralen in het gietwater. Afvoerposten zijn de gewasmassa dat het bedrijf verlaat (o.a. naar de veiling) en spuiwater. In totaal verliet in 1994 20633 kg droge stof/ha het bedrijf tegen 32744 kg droge stof/ha in 1995. De Tabel hieronder is een samenvatting van de mineralenbalans over 1994 en 1995. Voor de elementen N, K, Ca, Mg en Cl wordt meer afgevoerd dan er aangevoerd is. Mogelijk komen er in de loop van de tijd nog mineralen uit het zandbed vrij. Voor fosfaat is de bodemvoorraad in het substraat niet meegenomen, omdat de fosfaatconcentratie in het 1:2 volume extract niets zegt over de totale voorraad P in het zand.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.