Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508348
Title Nutrienten in beschermde teelten
Author(s) Sonneveld, C.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 46) - 27
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) plantenvoeding - teelt onder bescherming - waterkwaliteit - voedingsstoffenbalans - plant nutrition - protected cultivation - water quality - nutrient balance
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract De glastuinbouw kent specifieke teeltsystemen. Naast teelten in de grond worden namelijk veel teelten in substraten uitgevoerd. Momenteel is dit het geval voor ongeveer 50% van de oppervlakte. Steenwol is het meest gebruikte substraat, wat vooral toepassing vindt bij de vruchtgroentegewassen, zoals tomaat, komkommer en paprika en sommige snijbloemen, zoals roos en gerbera. Veen wordt vooral gebruikt voor potplanten en op beperkte schaal ook wel voor enkele snijbloemgewassen. Andere substraten, zoals geëxpandeerde kleikorrels, kunstschuim, puimsteen, perliet enz. worden op kleinere schaal toegepast. De oppervlakte en het aantal soorten substraten nemen in de glastuinbouw geleidelijk toe.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.