Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508352
Title Water- en mineralenbalans bij roos in een gesloten systeem
Author(s) Moolenbroek, J. van
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 18) - 19 p.
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1995
Keyword(s) rosa - rozen - hydrocultuur - voedingsstoffenbalans - waterbalans - teelt onder bescherming - nederland - roses - hydroponics - nutrient balance - water balance - protected cultivation - netherlands
Categories Cut Flowers
Abstract Onderzoek naar de water- en mineralenbalans werd uitgevoerd in de periode maart 1994 tot juni 1995. Daarin werden twee bedrijf doorgelicht. Op beide bedrijven werden grootbloemige rozen -First Red en Pareo- in recirculatie gekweekt. Waterstromen werden continu met watermeters gemeten en vierwekelijks afgelezen. Hierbij gaat het om verbruik (regen-, leiding- of osmosewater), gift (water inclusief meststoffen en hergebruik drainwater), drain en spui. Mineralenstromen, zoals aanvoer met meststoffen, afvoer via spui en gewas werden periodiek bepaald. Het waterverbruik op bedrijf 1 bedroeg 8967 m3/ha/jaar en op bedrijf 2 10750 m3/ha/jaar. De gift bedroeg resp. 14349 en 15662 m3/ha/jaar, terwijl de drain resp. 6238 en 6899 m3/ha/jaar bedroeg. Op beide bedrijven werd een hoeveelheid drainwater geloosd (spui), resp. 794 en 2375 m3/ha/jaar. De wateropname, berekend volgens gift-drain, bedroeg resp. 8111 en 8762 m3/ha/jaar. Hoewel lekkage niet uitgesloten wordt geacht, zal dit zeer weinig geweest zijn, omdat de waterbalans klopt en de hoeveelheden opgenomen water niet extreem afwijken van wat verwacht mag worden. In totaal verliet 19572 kg d.s./ha/jaar bedrijf 1. Het droge stofgehalte was gemiddeld 26%. De hoeveelheid gewasresten op dit bedrijf was 4444 kg d.s./ha/jaar, waarbij het droge stofgehalte 66% was. Van bedrijf 2 werd 21829 kg d.s./ha/jaar afgevoerd. Het gemiddeld droge stofgehalte was 26% voor First Red en 23% voor Pareo. In de kas blijft 6147 kg d.s./ha/jaar achter aan gewasresten (3974 kg d.s./ha/jaar First Red; 2173 kg d.s./ha/jaar Pareo). De balans is voor geen van de elementen sluitend te krijgen. De efficiëntie (percentage van de aangevoerde hoeveelheid van een mineraal dat door de plant is opgenomen) van de elementen N, P, K, Ca en Mg is resp. 5 1 , 27, 46, 30 en 42% voor bedrijf 1 en resp. 50, 2 1 , 4 1 , 27 en 23% voor bedrijf 2. Zolang er echter nog meer dan 10% van een mineraal niet teruggevonden wordt, is het moelijk concrete uitspraken over efficiëntie van meststoffen te doen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.