Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508354
Title Wortelverdikking komkommer, onderzoek 1e helft 1997 : effecten van pH, handling en inoculatie met Pseudomonas bacterien
Author(s) Hoogerbrugge, E.; Verkerke, W.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 133) - 36
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1998
Keyword(s) cucumis sativus - komkommers - wortels - inoculatie - pseudomonas - cucumbers - roots - inoculation
Categories Fruit Vegetables
Abstract In dit verslag worden de proeven beschreven die zijn uitgevoerd in de periode januari - juni 1997. In de eerste proeven is met kleinschalige proeven geprobeerd een modelsysteem op te zetten om wortelverdikking bij komkommer op te roepen. De teelt op watercultuur, het effect van verwonden, het effect van verschillende potbehandelingen zijn onderzocht. Geen enkel modelsysteem bleek te voldoen, want er ontstond vrijwel geen wortelverdikking. Daarnaast is in grotere opkweekproeven de rol van pH bij wortelverdikking onderzocht. Er kon echter geen enkel effect van pH worden aangetoond; niet van hoge pH, niet van lage pH en niet van wisselende pH. Bovendien bleek dat de pH in steenwol sterk is gebufferd. Ook bij een teelt in vermiculiet ontstond bij lage pH geen wortelverdikking. Verhogen van de mechanische weerstand in perliet geeft afwijkende wortels, maar geen wortelverdikking. Handling door het vastpakken en neerzetten van steenwolpotten met planten leek wel een rol te spelen. Inoculatie met verschillende Pseudomonas soorten leidde niet tot wortelverdikking. Uit een teeltproef met aangetaste planten bleek dat een combinatie van broesen bij de start, droge teelt met een goede drainage van de mat, en het aanhouden van een lage plantbelasting de beste strategie is om komkommers van wortelverdikking te laten herstellen. Het gebruik van AAterra had geen positief effect.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.