Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508357
Title Onderzoek aan Myrothecium roridum in Bouvardia ; symptomen, aantasting en bestrijding in de teeltfase
Author(s) Amsing, J.J.
Source Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 169) - 45
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) bouvardia - fungiciden - myrothecium roridum - schimmelbestrijding - fungicides - fungus control
Categories Ornamental Plants / Plant and Crop Protection (General)
Abstract In de jaren 1993-1998 is onderzoek gedaan aan de bodemschimmel Myrothecium roridum. Deze schimmel heeft zeer vele waardplanten, waaronder Bouvardia. De problemen door M. roridum ontstaan bij Bouvardia doordat de plantvoet wordt aangetast, wat leidt tot afsterving. Bij inoculumdichtheden van 10, 102, 103, 104, 105, 108, 107, 108, en 109 sporen per Bouvardia-stek waren tien weken later maximaal respectievelijk 2, 6, 13, 16, 25, 26, 38, 38 en 70% van de opgepotte stekken aangetast. In het in v/fro-onderzoek in Petrischalen met een PDA-voedingsbodem en 100 dpm werkzame stof van een fungicide is de effectiviteit van 29 fungiciden onderzocht met betrekking tot de sporenkieming en de myceliumgroei. Alleen imazalil voorkwam myceliumgroei, terwijl de sporenkieming door dertien geteste fungiciden werd voorkomen, namelijk door imazalil, triforine, prochloraz- Mn, bitertanol, irpodion, chloorthalonil, maneb-chloorthalonil, maneb, thiram, mancozeb, tolylfluanide, folpet en captan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.