Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508358
Title Enten van paprikaplanten ; resultaten van proeven uit 1994 en 1995
Author(s) Heij, G.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk 137)
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1998
Keyword(s) capsicum annuum - oculeren - plantenvermeerdering - paprika - budding - propagation - sweet peppers
Categories Plant Propagation / Fruit Vegetables
Abstract Sinds vele decennia worden glasgroentegewassen geënt op onderstammen, die een bepaalde resistentie tegen bodemziekten hebben. Als geënt wordt op een gedomesticeerd ras van dezelfde plantensoort kan extra groeikracht en productie verkregen worden. In een verkennend onderzoek zijn in 1994 en 1995 ervaringen met het enten van paprikaplanten opgedaan, waarin tevens de productie en de kwaliteit van de vruchten bepaald is. Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de resultaten van de verrichte proeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.