Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508359
Title Gebruikswaarde - onderzoek freesia ; voorjaarsbloei 1998
Author(s) Ettema, J.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 148) - 36
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1998
Keyword(s) freesia - gebruikswaarde - cultivars - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - use value - varieties - races
Categories Variety Testing, Variety Lists
Abstract De veredeling van Freesia zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam. Voor de kweker is het gewenst om spoedig te weten wat de teeltmogelijkheden zijn van een nieuw ras in vergelijking met het bestaande sortiment. Voor dit doel is het Gebruikswaarde-onderzoek opgezet. Hierin worden rassen gedurende tenminste twee jaar onder gelijke teeltomstandigheden met het bestaande sortiment vergeleken op teelteigenschappen en houdbaarheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.