Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508370
Title Belichtingsstrategieen bij potplanten
Author(s) Verberkt, H.; Mourik, N. van
Source Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 14)
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1995
Keyword(s) kunstlicht - verlichting - potplanten - binnen kweken (van planten) - artificial light - lighting - pot plants - indoor culture
Categories Ornamental Plants
Abstract Assimilatiebelichting wordt al een aantal jaren bij potplanten toegepast. Uit onderzoeken, waarbij de invloed van diverse belichtingsduren en -intensiteiten op de groei en bloei van potplanten is onderzocht, is gebleken dat gewassen zeer specifiek hierop kunnen reageren. Daarnaast bleek ook de periode van toepassing (najaar, winter of voorjaar) invloed te hebben op het resultaat. Zowel plantkundig als economisch is het van belang te weten bij welk belichtingsregime potplanten optimaal groeien. Bij de teelt van potplanten speelt daarin de planbaarheid een belangrijke rol. De hoeveelheid licht kan in de winter sterk variëren. Mogelijk kan door de belichting te regelen op basis van lichtsommen (natuurlijk licht plus kunstlicht) een verkorte, homogene en meer planmatige teelt van kwalitatief goede planten bereikt worden. Het regelen op lichtsommen houdt in dat op lichte dagen, dagen met een hoge natuurlijke lichtsom, volstaan kan worden met weinig assimilatielicht. Op donkere dagen zal dan veel assimilatielicht gegeven moeten worden. Bij onderzoek aan het gewas Freesia (LUW en PBG-Naaldwijk) is gebleken dat optimaliseren middels lichtsommen het meeste perspectief biedt bij dat gewas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.