Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508377
Title Sortimentsvergelijking saintpaulia ; verwerking van de resultaten 1999-2000
Author(s) Berents, A.J.H.; Wurff, T. van der; Rijpsma, E.C.; Elgersma, R.
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, vestiging Naaldwijk (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 312) - 43
Department(s) Applied Plant Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) saintpaulia - sierplanten - potplanten - cultivars - rassenproeven - nederland - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - ornamental plants - pot plants - variety trials - netherlands - varieties - races
Categories Variety Testing, Variety Lists
Abstract Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving heeft in samenwerking met de NTS-commissie Saintpaulia, een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de herkomst (teeltbedrijf) op de kwaliteit van het sortiment Saintpaulia. Hieruit is gebleken dat de smetgevoeligheid van Saintpaulia per ras en per herkomst verschilt. De raseffecten waren echter duidelijk groter dan de herkomsteffecten. De interactie tussen ras en herkomst was gering. Een ras dat weinig smetgevoelig was, bleek bij alle herkomsten als weinig smetgevoelig naar voren te komen. Smetgevoelige rassen kwamen bij de meeste herkomsten als smetgevoelig naar voren. Naar aanleiding van dit onderzoek is de verwachting dat bij een sortimentsopplanting op een ander bedrijf de verschillen in smetgevoeligheid tussen de rassen niet sterk zal veranderen. Wel zal hoogstwaarschijnlijk het niveau van smetgevoeligheid hoger dan wel lager kunnen liggen. De sortimentsvergelijking kon dus op één bedrijf blijven plaatsvinden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.