Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508378
Title Gebruikswaardeonderzoek poinsettia : resultaten 2000
Author(s) Elgersma, R.
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, vestiging Naaldwijk (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, vestiging Naaldwijk 332) - 64
Department(s) Applied Plant Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) poinsettia's - siergewassen - rassen (taxonomisch) - cultivars - gebruikswaarde - kwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - teelt onder bescherming - poinsettias - ornamental crops - races - use value - quality - keeping quality - storage quality - protected cultivation
Categories Ornamental Plants
Abstract In de reeks rapporten van sortiments-opplantingen voor het gewas Poinsettia is dit het tiende verslag. Vergeleken met het eerste verslag zijn er duidelijke veranderingen in het sortiment Poinsettia te constateren. Het continue onderzoek, waarin telers, veredelaars en het PP&O samenwerken, geeft een beeld van een positieve kwaliteitsontwikkeling van nieuwe cultivars. Cultivars, die geen verbetering of aanvulling van het sortiment vormen, worden niet verder geïntroduceerd. Dit verslag beschrijft de resultaten van het seizoen 2000.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.