Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508380
Title Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria : resultaten 1999-2000
Author(s) Berents, X.; Wurff, T. van der; Tesselaar, P.
Source Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Vestiging Naaldwijk 337) - 56
Department(s) Applied Plant Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) alstroemeria - rassen (planten) - rassenproeven - gewasopbrengst - houdbaarheid (kwaliteit) - nederland - varieties - variety trials - crop yield - keeping quality - netherlands
Categories Cut Flowers / Plant Breeding and Genetics (General)
Abstract In het kader van het gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria vindt een regelmatige beoordeling van nieuwe cultivars plaats. De waarde voor de teler, de handel en de consument van deze nieuwigheden wordt vastgesteld door kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen te bepalen in een opplanting op een praktijkbeórijf, waarbij deze rassen worden vergeleken met een bekend referentieras. Daarnaast vindt in verschillende seizoenen houdbaarheidsonderzoek plaats in de uitbloeiruimte van het PP&O. In de periode december 1998 tot en met december 2000 werden 16 Alstroemeria-cultivars getoetst op hun gebruikswaarde voor de teler, handel en consument. Dit verslag beschrijft de gevolgde werkwijze en de resultaten van deze proef. De waardering van de rassen komt tot uitdrukking in de rasbeschrijving. Bij de interpretatie van de resultaten dient men rekening te houden met de beschreven teeltomstandigheden. Toepassen van een ander temperatuurregime, teelt op substraat, geen gebruik van grondkoefing, toepassing van dagver/ertg/ng, assimilatiebelichting of een ander bemestingsniveau kan de expressie van de eigenschappen beïnvloeden. fn dît rapport worden de gegevens verkregen uit de teeltwaarnemingen en het houdbaarheidsonderzoek verwerkt tot een beschrijving en een kwalificatie per cultivar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.