Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 508434
Title Keteninformatie biologische glasgroenten : verzamelen keteninformatie ten behoeve van een doelmatiger afzet
Author(s) Jonkman, B.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 254) - 31
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) groenten - teelt onder bescherming - biologische landbouw - ketenmanagement - vegetables - protected cultivation - organic farming - supply chain management
Categories Production Chain Management
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.