Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508548
Title Hydrobiologisch onderzoek in twee tichelgaten van het C.R.M.-reservaat De Mijntjes (Terwolde) : plankton, macrofauna en fysisch-chemische factoren
Author(s) Repko, F.F.; Sinkeldam, J.A.
Source Arnhem etc. : R.I.N. (Rapport / Rijksinstituut voor Natuutbeheer no. 81/15) - 133
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Research report
Publication year 1981
Keyword(s) waterdieren - aquatische gemeenschappen - biocenose - plantengemeenschappen - nederland - aquatische ecosystemen - gelderland - veluwe - hydrobiologie - aquatic animals - aquatic communities - biocoenosis - plant communities - netherlands - aquatic ecosystems - hydrobiology
Abstract In het tichelgatencomplex 'de Mijntjes'. iets ten noorden van het dorpje Terwolde in de gemeente Voorst, werd een hydrobiologisch onderzoek verricht om de verschillen in ontwikkeling tussen een recent gegraven plas en een in het begin van deze eeuw gegraven plas te kunnen vaststellen. Hiertoe werden gedurende een jaar maandelijks macrofauna-, bezinkingsplankton- en chemische monsters verzameld om de verschillende levensgemeenschappen te kunnen beschrijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.