Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508600
Title De les van de es
Author(s) Aarts, Frans
Source De les van de es, Vork 3(2016)2 p. 22-27 , 2016-09-26, Ellen Mangnus, http://edepot.wur.nl/391582
Department(s) PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Publication type Media appearance
Publication year 2016
Abstract

Met de oogst van het gewas onttrek je ook voedingsstoff en aan de akker. Als er geen ruimte is voor zwerfl andbouw of voor langdurig braakleggen, zul je het tekort aan voedingsstoff en moeten aanvullen door ze elders vandaan te halen. Voor een hectare graan op de es was vroeger een veelvoud aan hectaren weiden en woeste grond nodig om de vruchtbaarheid op peil te houden met behulp van mest en plaggen. Die ‘les van de es’ geldt nog steeds, zegt Frans Aarts. Tekorten compenseer je niet met het inbrengen van schimmels en bacteriën om het bodemleven te stimuleren. Ellen Mangnus sprak met hem.

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.