Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508820
Title Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 2016-2017 : kengetallen voor groenten, snijbloemen, pot en perkplanten teelten
Author(s) Vermeulen, Peter
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 5121) - 330
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Algemeen
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract Deze informatie in de KWIN Glastuinbouw is in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel voor voorlichtings- en adviesinstellingen bij het opstellen van bedrijfseconomische adviezen voor glastuinbouwbedrijven. Daarnaast is de opgenomen informatie ook van belang voor de tuinder zelf en voor diegene die direct of indirect bij de glastuinbouw betrokken zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.