Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 509039
Title Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw?
Author(s) Craats, Daniël van de; Nikkels, M.J.; Stuyt, L.C.P.M.
Source H2O online (2016). - 7 p.
Department(s) Soil Physics and Land Management
Water Resources Management
Alterra - Soil, water and land use
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Keyword(s) verzilting - verziltingsbestrijding - vollegrondsteelt - beschadigingen door zout - waterbeheer - oppervlaktewater - zoet water - ontzilting - salinization - salinity control - outdoor cropping - salt injury - water management - surface water - fresh water - desalination
Categories Water Management (General)
Abstract De huidige manier van omgaan met verzilting in Nederland kan in de toekomst steeds vaker problemen opleveren, onder andere voor beregening in zoutgevoelige teelten. Er wordt daarom nu al aan verschillende oplossingen gewerkt. Eén van de mogelijke oplossingen is ontzilting in de vollegronds landbouw, bijvoorbeeld met behulp van de CapDI-technologie. In deze studie is een theoretische inschatting van de mogelijkheden van dit systeem gemaakt en wordt een praktijktest in de tulpenbollenteelt gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er zeker potentie is, maar dat de robuustheid van het systeem, de kosten en de regionale effecten en potentie nog meer aandacht verdienen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.