Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 509256
Title Landelijke Vegetatie Databank : technische documentatie, Status A
Author(s) Hennekens, S.M.; Boss, M.; Schmidt, A.M.
Source Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 74) - 59
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Alterra - Spatial knowledge systems
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) vegetatie - databanken - planten - nederland - vegetation - databases - plants - netherlands
Categories Vegetation Research
Abstract Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belang zijn voor het beheer van de landelijke vegetatiedatabank. Het is bedoeld om de processen en procedures
vast te leggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus A is hierbij geen doel op zich maar is wel de stip op de horizon waar dit document aan bijdraagt. Het doel van de landelijke vegetatiedatabank is het op een gestructureerde manier vastleggen van gegevens over het voorkomen van vegetaties en daarmee ook
plantensoorten in Nederland. De procedures voor het verzamelen en beheren van deze gegevens zijn beschreven in dit document
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.