Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 509358
Title "Wetenschap alleen werkt niet" : landbouwexpert Rudy Rabbinge
Author(s) Rabbinge, Rudy
Source "Wetenschap alleen werkt niet" : landbouwexpert Rudy Rabbinge, Milieu 22(2016)6 p. 8-10, 2016-10-26, J. de Graaf, http://edepot.wur.nl/393805
Department(s) CS Concernpersoneel WUConcernpersoneel WU
Publication type Media appearance
Publication year 2016
About In een nieuwe serie lat Tijdschrift Milieu een wetenschapper aan het woord over zijn of haar vakgebied. Prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, expert op het gebied van de productie-ecologie, trapt af. Hoewel inmiddels met emiritaat, is hij in binnen- en buitenland nog volop bezig met zijn levenswerk: het veiligstellen van de wereldvoedselvoorziening. Centraal in zijn benadering staat het substantieel terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en het tegelijkertijd aanzienlijk verhogen van de opbrengsten per hectare. De tot dusver bereikte resultaten spreken boekdelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.