Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 509469
Title Een betere ecologische waterkwaliteit in de stad met verbeterd gescheiden rioolstelsels?
Author(s) Hoijtink, R.; Heukelum, M. van; Peeters, E.T.H.M.; Velde, R. van der
Source H2O online (2016)18 oktober. - 9 p.
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Abstract Leiden verbeterd gescheiden rioolstelsels tot een betere ecologische waterkwaliteit in stedelijk gebied dan de traditionele gescheiden stelsels? Dit is de centrale vraag uit één van de deelonderzoeken van de proeftuin ‘Anders omgaan met VGS’ van STOWA en stichting RIONED, uitgevoerd door Arcadis en Wageningen Universiteit. Op basis van onderzoek aan de macrofaunasamenstelling concluderen wij dat deze vraag slechts in beperkte mate - en zeker niet in alle opzichten - positief kan worden beantwoord. Andere (omgevings-)factoren zijn van veel grotere invloed. In deze bijdrage gaan we in op het uitgevoerde onderzoek en de consequenties voor het rioleringsbeleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.