Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 509551
Title Over de invloed van ingevoerde vissoorten in natuurlijke milieus : een literatuuronderzoek
Author(s) Vooren, C.M.
Source S.l. : Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud - 44
Department(s) Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1968
Keyword(s) vissen - geïntroduceerde soorten - milieueffect - visserij - fishes - introduced species - environmental impact - fisheries
Categories Pisces / Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract Dit verslag is het resultaat van een literatuuronderzoek dat 6 weken geduurd heeft. Bij het opstellen van de bibliografie is uitgegaan van de titels die in de katalogus van de RIVON-bibliotheek onder de diverse op mijn onderwerp betrokking hebbende trefwoorden waren gerangschikt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.