Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 509552
Title Vooronderzoek naar landschapsecologische relaties tussen ecosystemen
Author(s) Vos, W.; Harms, W.B.; Stortelder, A.H.F.
Source Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 246) - 209
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1982
Keyword(s) landschap - landschapsecologie - ecosystemen - landscape - landscape ecology - ecosystems
Categories Nature Conservation
Abstract In de jaren 1979 tot en met 1982 is er op het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" in opdracht van de Rijksplanologische Dienst gewerkt aan een vooronderzoek naar landschapsecologische relaties en hun betekenis voor de nationale ruimtelijke planning. Er werd niet méér beoogd dan het geven van een eerste aanzet voor diepgaander en meeromvattend onderzoek. In dit rapport is een belangrijk deel van de resultaten samengevat. Het heeft een algemeen en noodzakelijkerwijs globaal karakter.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.