Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 509553
Title De invloed van de pH van een zandgrond op de groei en bladsamenstelling van vier populierecultivars : verslag van een in 1978 uitgevoerde potproef
Author(s) Burg, J. van den; Janssens, M.J.W.M.; Wit, M. de
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 220) - 77 p.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1980
Keyword(s) bosbouw - bomen - bodemfysica - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - forestry - trees - soil physics - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - minerals - ash - plants - mineral content
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.