Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 509584
Title Een orienterend onderzoek naar de relaties tussen groeiplaats, groei en produktie van Populus cv. Robusta op voor deze teelt veelgebruikte gronden
Author(s) Schoenfeld, P.H.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 207) - 33 p.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1979
Keyword(s) bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - biomassa - hout - productie - standplaatsfactoren - nederland - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - increment - stand development - stand structure - biomass - wood - production - site factors - netherlands
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.