Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 509595
Title Een vergelijkend onderzoek naar de invloed van kunstmest en varkensdrijfmest op de groei en minerale voedingstoestand van "Robusta"-populier (1972 t/m 1976)
Author(s) Burg, J. van den
Source Wageningen : Rijksinstituutvoor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 124) - 26 p.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1977
Keyword(s) bosbouw - drijfmest - stalmest - bomen - chemische analyse - planten - bossen - bosproducten - nederland - mineralen - as - mineraalgehalte - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - bosopstanden - bemesting - forestry - slurries - farmyard manure - trees - chemical analysis - plants - forests - forest products - netherlands - minerals - ash - mineral content - water relations - soil - nutrients - roots - forest stands - fertilizer application
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.