Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 509621
Title Beheerstoestand van het bos op de Veluwe
Author(s) Jager, K.; Wijngaard, J.K.R. van den
Source Wageningen : "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 145) - 91 p.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1978
Keyword(s) bosbeheer - houtteeltkundige systemen - bosbedrijfsvoering - velling - opbrengstregeling - veluwe - gelderland - forest administration - silvicultural systems - forest management - felling - yield regulation
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.