Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 509648
Title Het gebruik van kennis over landschapsecologische relaties in de ruimtelijke planning
Author(s) Boezeman, A.B.M.; Vos, W.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 318) - 181
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1982
Keyword(s) plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - landschap - landschapsecologie - nederland - rural planning - rural development - land use - management - landscape - landscape ecology - netherlands
Abstract De afgelopen jaren is er op De Dorschkamp, in opdracht van de Rijksplanologische Dienst, een werkwijze ontwikkeld voor het beschrijven van landschapsecologische relaties. Om duidelijk te maken hoe deze werkwijze binnen concrete planningsproblemen gehanteerd kan worden, waarbij landschapsecologische relaties in het geding zijn, worden vijf voorbeelden van deze problemen in het kort behandeld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.