Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 509691
Title Profiteren broedende akkervogels ook van hamsterbeheer?
Author(s) Buij, R.; Kleijn, D.
Source Natuurhistorisch Maandblad 105 (2016)4. - ISSN 0028-1107 - p. 80 - 86.
Department(s) Alterra - Animal ecology
Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2016
Abstract Akkervogels zijn de afgelopen decennia in West-Europa sterk in aantal afgenomen. Een van de belangrijkste oorzaken is de intensivering van de landbouw. Toegenomen gebruik van pesticiden en meststoffen, verandering van gewasrotaties, efficiëntere oogstmethoden en schaalvergroting leiden tot gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, en als gevolg daarvan tot een afname van overleving en reproductie (Chamberlain et al., 2000: Donald et., 2001: Newton, 2004). Vooral zaad etende akkervogels, zoals Ringmus (Passer montanus), Kneu (Carduelis cannabina), Veldleeuwerik (Alauda arvensis) en Grauwe gors (Emberiza calandra), die grotendeels afhankelijk zijn van het boerenland voor voedsel en dekking (Bijlsma et al., 2001) hebben het zwaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.