Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 509739
Title Duurzaamheidsindicator begroting 2017 : investeringsniveau duurzame productiesystemen (DP01)
Author(s) Blokland, Pieter Willem; Wisman, Arjan; Jukema, Gerben; Jager, Jakob; Meer, Ruud van der
Source Den Haag : Wageningen Economic Research (Nota / Wageningen Economic Research 2016-098) - 43
Department(s) LEI Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het ministerie van Economische Zaken
(EZ) jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de
Rijksbegroting van 2017 tot uitdrukking moeten komen. De indicatoren zijn opgedeeld in vier
domeinen, te weten: Duurzaam Produceren, Kennis en Innovatie, Voedsel en Dier en Natuur,
Landschap en Platteland. In dit rapport worden de resultaten van de duurzaamheidsindicator DP01
gepresenteerd inzake het investeringsniveau van duurzame productiesystemen in de landbouw en
visserij.
De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2014 met 31% gestegen tot
3,6 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen met 5% zijn gedaald tot 925 miljoen euro.
Vooral in de landbouw werd meer geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen. In de glastuinbouw herstelden de
investeringen in glasopstanden tot het niveau van 2010. De landbouwsector is in 2014
verantwoordelijk voor circa 70% van de totale duurzame investeringen. Daarbinnen zijn de
investeringen in duurzame stallen van groot belang. De verwachting is dat het percentage duurzame
investeringen in 2016 ongeveer op hetzelfde niveau zal uitkomen als in 2014 (28%).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.