Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 510018
Title Governance strategieën voor waterbeleid : Historische trends en vooruitblik
Author(s) Termeer, C.J.A.M.; Dewulf, A.R.P.J.; Pot, W.D.; Biesbroek, G.R.
Source Wageningen : Wageningen University - 35 p.
Department(s) Public Administration and Policy
WASS
Wageningen School of Social SciencesWASS
Publication type Scientific report
Publication year 2016
Abstract De studie richt zich met name op het rijksniveau en behandelt vier vragen: 1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de governance strategieën van het waterveiligheidsbeleid, zoetwatervoorzieningenbeleid en waterkwaliteitsbeleid? 2. Welke verschuivingen hebben plaatsgevonden om de opgaven van waterveiligheid, watervoorziening en waterkwaliteit samenhangend aan te pakken en de integratie tussen water en andere domeinen te versterken? 3. Hoe zijn de veranderingen in governance strategieën te waarderen in het kader van de uitdagende wateropgaven? 4. Welke handelingsperspectieven kunnen governance strategieën versterken?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.